HomeFractie

Fractie

Gert Harm ten  Bolscher
Gert Harm ten Bolscher Gedeputeerde 0548 545280 ghtenbolscher@solcon.nl

Portefeuilles
- Landbouw
- Natuur, Ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland / Natura 2000
- Vergunningverlening
- Facilitair en huisvesting

Dirk van Dijk
Dirk van Dijk Statenlid en fractievoorzitter 038 3854582 dvandijk@kliksafe.nl

Portefeuilles
- Algemene zaken
- Wonen en ruimte
- Vitaal landelijk gebied
- Samenleven in Overijssel


Jan Jonker
Jan Jonker Statenlid jan@jonkervof.nl

Portefeuilles
- Economie
- Hitte, droogte en wateroverlast
- Energietransitie

Vincent Slingerland
Vincent Slingerland Fractiemedewerker sgp-overijssel@outlook.com