HomeWie zijn wij?

Wie zijn wij?

Dirk van Dijk is in de provincie Overijssel fractievoorzitter namens de Staatkundig Gereformeerde Partij (zie foto). De andere leden van de SGP-fractie zijn
- Jan Jonker (statenlid); 
- Lubbert Talen (burgerlid);
- Vincent Slingerland (fractiemedewerker);
- Enrico Kolk (communicatiemedewerker).
De SGP is neemt deel aan het college, vanuit de SGP is Gert Harm ten Bolscher gedeputeerde.
 
De SGP is vóór politiek volgens Bijbelse waarden en normen. Zij komt op voor de christelijke cultuur en traditie in Nederland. Een land waar het leven beschermd wordt, het gezin geborgenheid ervaart en mensen omzien naar elkaar. Een land waar de zondag rustdag is, waar mensen zich veilig voelen en waarin de overheid vrijheid van burgers waarborgt. De SGP stáát ervoor.

De Bijbel, het Woord van God, is de basis van waaruit politieke standpunten worden bepaald en discussies gevoerd. Nu staat in de Bijbel niet alles. We kunnen bijvoorbeeld niets lezen over de geluidsnormen voor Schiphol. Toch willen we juist ook dan een standpunt innemen vanuit een Bijbels perspectief. Bij geluidsnormen kunnen we bijvoorbeeld denken aan de overlast voor het milieu en het belang voor de economie. Zo is ook een standpunt over geluidsnormen terug te voeren op een Bijbels verantwoorde politiek.
 
Het verkiezingsmotto van de SGP in Overijssel is "Bouwen en bewaren". Belangrijke speerpunten daarin zijn: 
  • zorgen voor voldoende woningen voor alle doelgroepen, starters, alleenstaanden, gezinnen en senioren; 
  • landbouw moet de ruimte krijgen, vooral gezinsbedrijven moeten een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen 
  • bouwen aan een sociale en rechtvaardige samenleving op basis van joods-christelijke waarden en normen. 
Bekijk het campagnefilmpje met daarin o.a. Dirk van Dijk.
Of wilt u graag kennis nemen van het verkiezingsprogramma, de SGP-kandidatenlijst of de verkiezingbrochure 2019? Klik dan op de linkjes!
 
Voor vragen of opmerkingen:
sgp-overijssel@outlook.com
 

Geen resultaten