23 mei 2018

100 jaar SGP

 

Op 24 april 2018 mocht stilgestaan worden bij het 100-jarige bestaan van de Staatkundig Gereformeerde Partij:  op die dag mocht herdacht worden dat op 24 april 1918 in Middelburg de SGP werd opgericht. Landelijk is daaraan veel aandacht besteed.

Tijdens de Statenvergadering van de provincie Overijssel op 23 mei 2018 is hier ook kort bij stilgestaan. De fractievoorzitter van de SGP in de Statenfractie, Dirk van Dijk, sprak de Statenleden kort toe. Hij reikte een exemplaar van de glossy '100 jaar SGP' uit aan de Commissaris van de Koning, mr. B. Staal, en alle Statenleden ontvingen tijdens de schorsing een exemplaar én werden petit fours uitgedeeld met het logo '100 jaar SGP'.

De SGP-fractie is er dankbaar voor, dat het Bijbelse geluid ook in de Provinciale Staten van Overijssel mag worden gehoord, deze periode met de twee Statenleden Dirk van Dijk en Gert Harm ten Bolscher, en het burgerlid Jan Jonker. In de voorgaande Statenperiode (van 2011-2015) mocht de SGP-fractie zelfs deel uitmaken van de coalitie in Gedeputeerde Staten, waarbij ChristenUnie-gedeputeerde Boerman ook tegelijk de SGP-gedeputeerde was.

Het Bijbelse geluid van de SGP mag nog steeds gehoord worden als het gaat om ethische thema's maar ook als het gaat om duurzaamheid en het rentmeesterschap. De SGP bedrijft politiek vanuit het besef, dat de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning moeten worden gebracht. Het streven van de SGP is dan ook niet zozeer gericht op een meerderheid van kiezers, als wel het uitdragen van het absolute gezag van Gods Woord over alle terreinen van het leven én het terrein van het staatkundige en maatschappelijke leven. Onze wens en bede is, dat de SGP dit mag blijven doen, ook binnen de provincie Overijssel, en dat daar zegen op mag rusten.