11 september 2018

Afvalstort in Overijssel

 

SGP-Statenlid Gert Harm ten Bolscher heeft schriftelijke vragen gesteld over afvalstort in Overijssel. Dit naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad, waarin bericht werd dat er steeds meer afval niet verbrand wordt, maar direct gestort wordt.  De schriftelijke vragen zijn hieronder integraal weergegeven:

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen  schriftelijk te beantwoorden:

In het Financieel Dagblad van zaterdag 1 september staat een artikel over de ontwikkeling dat er steeds meer afval niet verbrand wordt, maar direct gestort wordt. Oorzaak is dat het aanbod van brandbaar afval te groot is en de verbrandingscapaciteit onvoldoende is. De aanbieder die afval tevergeefs bij twee ovens heeft aangeboden, krijgt automatisch ontheffing van het stortverbod. Dit is gunstig voor de aanbieder van afval omdat storten goedkoper is dan verbranden. Afvalaanbieders worden op deze manier geprikkeld om op zoek te gaan naar twee volle verbrandingsovens, zodat ze het afval daarna kunnen storten. Dit is een ongewenste ontwikkeling en strijdig met het doel om naar een circulaire economie te gaan. Het betreffende artikel is als bijlage bijgevoegd.

Vraag 1: is GS op de hoogte van de problematiek zoals deze in het betreffende FD-artikel wordt geschetst?

Vraag 2a: heeft GS er zicht op of brandbaar afval uit Overijssel ook op via de in het artikel geschetste route wordt gestort in plaats van verbrand?

Vraag 2b: zo ja, vindt GS dit dan een ontwikkeling waar actie op genomen moet worden? En welke acties dan?

Vraag 2c: zo nee, is GS dan van mening dat deze tendens voor Overijssel in kaart gebracht moet worden.

Vraag 3a: ziet GS een rol om deze ontwikkeling te bespreken met afvalverbranders en afvalaanbieders in Overijssel?

Vraag 3b: zo ja, op met welk doel en op welke termijn?

Vraag 3c: zo nee, waarom niet?