11 november 2017

Algemene beschouwingen 2017

 

Op woensdag 8 november 2017 heeft het College van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten de Begroting 2018 ter besluitvorming voorgelegd. Via de Begroting worden de kaders voor het jaar 2018 vastgesteld. Alle fracties kregen de mogelijkheid om hierop te reageren. Dit wordt gedaan onder de term 'algemene beschouwingen'.

Statenlid Van Dijk is onder meer ingegaan op de thema's duurzame energie, het ontplooien van initiatieven om gemeenten ertoe aan te zetten vuurwerk te verbieden en (onder verwijzing naar het Wilhelmus, waarin God in het zesde couplet als Schild en Betrouwen' wordt aangeduid) de sociale samenhang in de samenleving.

Van Dijk sloot zijn betoog af met:
"Wat de begroting betreft willen we GS en alle onze ambtelijke medewerkers bedanken dat we weer een sluitende begroting aangeboden kregen. In materieel opzicht ziet het er goed uit en zijn we een welvarende provincie. We wensen iedereen Gods zegen toe bij de uitvoering hiervan in het komende begrotingsjaar." 

 

De integrale bijdrage van Statenlid Van Dijk vindt u hier:
Algemene Beschouwingen 2017