28 februari 2019

Antwoord vragen Grote Kolksluis Zwartsluis en treinstation Staphorst

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 27 februari 2019 zijn door de SGP-fractie  een tweetal vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten (GS).

  1. Open houden van de Grote Kolksluis in Zwartsluis
    Fractievoorzitter Dirk van Dijk stelde vragen over het open houden van de Grote Kolksluis in Zwartsluis. Daarbij verwees Van Dijk naar de recente handtekeningenactie, waarbij de wens van de veel inwoners is geuit om De Grote Kolksluis in Zwartsluis in werking te laten blijven, inclusief onderhoud en deze sluis zo mogelijk op de monumentenlijst te krijgen.

    De gedeputeerde, Bert Boerman, heeft aangegeven dat het college van GS het belang van het open houden van de Grote Kolkluis inziet en wil bezien welke mogelijkheden er zijn om deze verbinding open te houden. De gedeputeerde heeft toegezegd dit op korte termijn bij Rijkswaterstaat aan te kaarten. 

  2. Treinstation in Staphorst
    Statenlid Gert Harm ten Bolscher stelde vragen over de mogelijkheid om (nu dankzij de inzet van nieuwe treinen de reistijd per sprinter van Zwolle naar Groningen met 4 minuten wordt gereduceerd) een treinstation in Staphorst te realiseren.

    Gedeputeerde Bert Boerman heeft in zijn antwoord aangegeven dat het college van GS de wens voor een station in Staphorst bestuurlijk al op de agenda heeft staan. Wel gaf de gedeputeerde te kennen dat er meer speelt dan de vier minuten tijdswinst alleen:  hij benoemde onder andere de aanstaande spoorverdubbeling en de wens tot dertig minuten versnelling van treinverbindingen tussen de randstad en de noordelijke provincies. Ook moet er gekeken worden naar de mogelijkheden binnen de dienstregeling, de bezetting en de investerings- en exploitatiekosten van een station in Staphorst. Concreet heeft de gedeputeerde toegezegd de mogelijkheden van dit station te willen onderzoeken en de vier minuten tijdswinst mee te nemen in de overwegingen.