27 september 2017

Groene omgeving bij scholen

 

SGP-Statenlid Ten Bolscher heeft, mede gesteund door de Statenfracties van de ChristenUnie, de PvdA, de PvdD, D66 en 50Plus, tijdens de Provinciale Statenvergadering op D.v. 27 september 2017 een motie ingediend over de ‘vergroening’ van schoolpleinen in Overijssel.

Concreet vind de SGP onder meer dat een groene omgeving een belangrijke rol speelt bij de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen, en dat het bijdraagt aan een verbinding met de natuur. Het voor 2018 beschikbare budget is echter te beperkt om daadwerkelijk tot resultaten te leiden. De SGP is van mening dat voortvarende en structurele aanpak van de vergroening van schoolpleinen gewenst is en dat verbinding met de natuur op jonge leeftijd bijdraagt aan de totale natuurbeleving en natuurwaardering in Overijssel.

Om die reden worden de Gedeputeerde Staten van Overijssel met een motie opgedragen om

  1. een onderzoek uit te voeren waarin in beeld wordt gebracht hoeveel schoolpleinen van basisscholen in Overijssel beschikken over minder dan 50% natuurlijk groen schoolplein,
  2. een plan van aanpak op te stellen om in de periode 2018 tot en met 2022 deze schoolpleinen te laten vergroenen middels ondersteuning van de scholen met behulp van kennis, een procesaanpak (waarbij bijvoorbeeld ook ouders, de gemeente en de buurt betrokken worden) en financiële stimuleringsregelingen
  3. in de aanpak een prioriteitsvolgorde te hanteren om in eerste instantie de schoolpleinen in de meest verstedelijkte gebieden aan te pakken
  4. hiervoor een structurele financiering voor te stellen waarbij reeds in 2018 minimaal 20 schoolpleinen “groen” worden gemaakt,
  5. de Staten uiterlijk in december 2017 daartoe een uitvoerings- en financieringsvoorstel te presenteren.


De motie is tijdens de Provinciale Statenvergadering op D.v. 27 september 2017 als 'Motie Vreemd' ingediend en aangenomen met 34 tegen 10 stemmen. De aangenomen motie vindt u hier.