30 januari 2018

Luchthaven Lelystad

 

Statenlid en fractievoorzitter Dirk van Dijk van de SGP-Statenfractie van de provincie Overijssel heeft in de vergadering van Provinciale Staten van 10 januari 2018  aangegeven dat de ontwikkelingen van de luchthavenontwikkeling in Lelystad hebben tot veel ongerustheid heeft geleid, niet in de laatsate plaats onder de bevolking. De SGP in Overijssel heeft daar begrip voor en deelt die zorg ook. De samenleving zou zich moeten afvragen in hoeverre het mogelijk is, dat een treinticket Kampen - Schiphol €20,- kost terwijl een vlucht van Schiphol naar Málaga (Spanje) ook voor €20,- kan worden geboekt. De verhouding (b)lijkt zoek te zijn: moet er niet een hogere belasting worden geheven op de luchtvaart?

De SGP heeft de presentatie van Hoog Overijssel over de uitbreiding van Luchthaven Lelystad bijgewoond en kwam tot de slotsom: het kan toch niet zo zijn dat die plannen voor Luchthaven Lelystad doorgezet worden? De SGP was mede-ondersteuner van de unaniem aangenomen motie van mevrouw drs. Margreet Overmeen (D66): de SGP staat nog steeds achter deze unaniem aangenomen motie.

Helaas is de presentatie van Hoog Overijssel niet door het kabinet en (de meerderheid van) de Tweede Kamer overgenomen. Zoals bekend mag worden verondersteld heeft de SGP heeft een hoge dunk over het ambt van de overheid, maar: de overheid heeft ook een hoge verantwoordelijkheid richting de burgers. De SGP speekt uit dat de huidige plannen omtrent de Luchthaven Lelysad op de voorgenomen wijze niet kunnen. De SGP pleit niet zozeer voor uitstel van luchtverkeer, maar pleit er wél voor eerst een complete herinrichting van het luchtruim te maken alvorens tot een conceet 'vliegen op Lelystad' kan worden besloten.