30 januari 2018

Motie ‘Naar een veiliger jaarwisseling in Overijssel’


PERSBERICHT
Motie SGP Overijssel ‘Naar een veiliger jaarwisseling in Overijssel’

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Overijssel op DV 31 januari 2018 aanstaande zal Statenlid Dirk van Dijk namens de SGP-fractie een motie ‘Naar een veiliger jaarwisseling in Overijssel’ indienen om vuurwerkoverlast te bestrijden en zo een veilige jaarwisseling te bevorderen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid toonde in 2017 aan dat vuurwerk ieder jaar weer de aanleiding is van veel menselijk en dierlijk leed, milieuschade, verstoring van de openbare orde en veiligheid en miljoenenschade aan zowel aan publieke als private eigendommen. De Onderzoeksraad adviseert om het afsteken van consumentenvuurwerk te verbieden.

Binnen de samenleving en bij medici is er groeiend draagvlak om op te treden tegen deze vorm van leed en vernieling. De SGP is van mening dat de provincie in overleg moet treden met gemeenten en de Veiligheidsregio’s om te bezien wat hier concreet tegen gedaan kan worden. Ook roept de SGP de provincie Overijssel op om het Nationaal Vuurwerkmanifest te ondertekenen.