22 november 2018

Ontmoeting SGP Kamer- en Statenleden


Op DV 30 november 2018 vindt er een landelijke netwerkdag plaats voor Eerste Kamer-, Tweede Kamer- en Statenleden in Rijssen. Deze dag wordt georganiseerd door de SGP-Statenfractie in Overijssel. Aanwezigen zijn onder meer de SGP-ers Peter Schalk (Eerste Kamerlid), Kees van der Staaij (Tweede Kamerlid), Dirk van Dijk en Gert Harm ten Bolscher (Statenleden in Overijssel).

Het thema betreft de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs. In dat kader wordt een bezoek gebracht aan Remo West Twente; Zorggilde Reggestreek en Bouwgilde. Ook zal De Sterkerij worden bezocht, een organisatie met als specifiek doel om personen - die als gevolg van een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking of door een psychische aandoening (GGZ) moeilijk een plaats in het arbeidsproces verwerven - op vernieuwende wijze aan een waardige en zinvolle deelname aan het maatschappelijke arbeidsproces te helpen.

Het werkbezoek van de SGP-leden uit Kamers en Staten aan Rijssen start rond 12.00 uur en zal naar verwachting om 19.00 uur afgelopen zijn.