10 september 2018

Open Dag Technology Base

 

Vragen over Open Dag Technology Base op zondag

De fractievoorzitter van de SGP in de Provinciale Staten van Overijssel, Dirk van Dijk, heeft voor de vergadering van de commissie Openbaar Bestuur en Financiën van 12 september 2018 een agenderingsverzoek ingediend met het onderwerp ‘Open Dag Technology Base’. Deze dag is gepland voor zondag 16 september aanstaande.

Hoewel de SGP een dergelijke Open Dag toejuicht en ook de medewerking van de Provincie Overijssel daarin steunt, maakt de SGP ernstig bezwaar tegen het feit dat deze dag op een zondag wordt gehouden. Dit is niet in overeenstemming met het vierde gebod van de Wet van God. De zondag is door God geschonken als rustdag, een dag van rust om afstand te nemen van alle hectiek en gejaagdheid van de maatschappij en die dag te besteden gericht op God en met het oog op het welzijn van de mens. Veel bijbelgetrouwe christenen zullen, hoewel ze misschien erg geïnteresseerd zijn, om die reden zich niet aanmelden voor de Open Dag.

De SGP heeft de volgende vragen:

  1. Op welke wijze is de provincie betrokken bij de open dag op Technology Base?
  2. Welke afwegingen zijn hierbij gemaakt en heeft de zondag hierbij een rol gespeeld en zo ja, welke?
  3. Hoeveel medewerkers van de provincie worden a.s. zondag op de open dag ingezet? Gebeurt dit op vrijwillige basis of is er sprake van verplichte zondagsarbeid?
  4. Is GS bereid, in de toekomst bij medewerking en/of organisatie door de provincie Overijssel aan / van dit soort evenementen zich in te spannen de zondag te ontzien en zo te bevorderen dat ook bijbelgetrouwe christenen daar aan deel kunnen nemen?