6 maart 2019

Overijssel moet goed zijn voor boer en natuur

 
De boeren én de natuur zijn in goede handen bij de SGP in Overijssel.” Volgens Arie den Uijl uit Kamperveen gaat dat prima samen. Hij is kandidaat voor de statenverkiezingen van 20 maart. Samen met zijn vrouw Heidi runt hij een melkveehouderij.

Den Uijl vindt het een goede zaak dat er in Nederland en Overijssel veel aandacht is voor de natuur,  “maar wel uitkijken dat we niet doorslaan. Niet alle veranderingen in de natuur zijn te wijten aan het gedrag van de mensen. De natuur is altijd in beweging geweest. Een zekere nuchterheid is dan ook van groot belang.

Cultuurlandschap
SGP-statenlid Gert Harm ten Bolscher is het eens met Den Uijl. “Wat we in Nederland natuur noemen is gewoon cultuurlandschap. De agrarische sector en eigenaren van landgoederen hebben dat cultuurlandschap al eeuwenlang vormgegeven en onderhouden.” Hij stelt dat juist de grondeigenaren veel kennis en ervaring hebben om het landschap te onderhouden.  “Wij willen een dan ook een passende vergoeding voor de bijdragen die agrarische ondernemers en landgoedeigenaren leveren aan het in stand houden van ons landschap.Voedsel
Den Uijl wil goede landbouwgrond niet zo maar omzetten in natuurgebieden. “Die gronden zijn van belang voor de voedselvoorziening. Agrarische ondernemers moeten we geen verstikkende regels en wetten opleggen vanuit Den Haag.” Volgens Ten Bolscher moeten gezinsbedrijven een goede boterham kunnen verdienen. “Zij houden van hun omgeving en zijn zuinig op hun leefbaar platteland. De provincie zou ondersteuning moet bieden aan jongeren die een agrarisch bedrijf over willen nemen.”

Dierenzorg
Den Uijl zegt dat agrarische ondernemers goed zorgen voor de natuur en de dieren. “Als ik dat niet doe, draai ik vroeger of later zelf op voor de kosten op.” Hij betreurt het negatieve beeld dat vaak van de sector wordt geschetst.

Toppers
Ten Bolscher stelt dat Nederland voorop loopt op landbouwgebied. “We behoren bij de toppers als het gaat om productkwaliteit, innovatie en productiviteit. De opbrengst per hectare is in ons land hoog. De ruimte voor het boerenbestaan moet vanzelfsprekend zijn en er moet meer aandacht zijn voor nieuwe vormen als kringlooplandbouw of aangaan van combinaties met bijvoorbeeld recreatie of zorg. De regelgeving moet dit niet onnodig belemmeren.