15 januari 2018

Persbericht 'SGP bepleit maatregelen tegen vuurwerk'

 

PERSBERICHT - SGP Overijssel pleit voor maatregelen tegen vuurwerk

Op 1 december 2017 bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport "Veiligheidsrisico’s jaarwisseling" uit. In dit rapport wordt ingegaan op de schadelijke effecten van het gebruik van vuurwerk.

De SGP is altijd al bijzonder kritisch geweest op het gebruik van vuurwerk. Het landelijke standpunt is dat het gebruik van vuurwerk sterk ontmoedigd moet worden door een vuurwerkheffing, beperking van de verkoop en het toewijzen van afsteeklocaties. Samen met enkele andere politieke partijen is de SGP één van de negenendertig mededeelnemers aan het vuurwerkmanifest. 

Statenlid Dirk van Dijk heeft namens de SGP-Statenfractie in Overijssel met succes een agenderingsverzoek ingediend om dit rapport te bespreken tijdens de Statencommissievergadering 'Openbaar Bestuur & Financiën' van 17 januari 2018. Het doel zal zijn om het rapport te bespreken en te bezien of het wenselijk en/of mogelijk is om hier beleidsmatig vuurwerkbeperkende acties aan te verbinden om zo lokaal en regionaal de ongevallen en schade, aangericht door vuurwerk, te voorkomen of te verminderen.

_____________________________________________
SGP-Overijssel
Email: sgp-overijssel@solcon.nl
Telefoon: 06 - 81 66 59 18
Website: https://overijssel.sgp.nl/