26 september 2018

SGP bepleit ruimte voor bedrijven Zwartewaterland

 

De Provinciale Staten van Overijssel heeft op woensdag 26 september 2018 de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening geactualiseerd.

Namens de SGP-fractie heeft fractievoorzitter Dirk van Dijk daarbij aandacht gevraagd voor de behoefte aan bedrijventerrein in de gemeente Zwartewaterland. Met name in de kern Genemuiden is dit urgent. De SGP bepleitte medewerking van de Provincie Overijssel. Ook met het oog op de aanwijzing als Tapijtcluster is het van belang dat de gemeente de ruimte krijgt, aldus de SGP. Namens Gedeputeerde Staten antwoordde mevr. Van Haaf dat de provincie Overijssel hier volledige medewerking aan wil geven.