6 november 2018

SGP vraagt aandacht voor onderhoud monumentale panden


De SGP in Provinciale Staten van Overijssel wil tijdens de Statenvergadering van DV 7 november 2018 met een motie van fractievoorzitter Dirk van Dijk aandacht vragen voor het onderhoud van monumenten in Overijssel. Dat zal gebeuren door het indienen van een motie tijdens de Statenvergadering van DV 7 november 2018.

De SGP heeft gesignaleerd dat de subsidieregelingen voor groot onderhoud en restauratie van monumenten altijd overtekend zijn. Verschillende aanvragers kunnen daardoor geen gebruik kunnen maken subsidies. Groot onderhoud en restauratie van monumenten worden daardoor bijna altijd uitgesteld wordt, wat vaak leidt tot achteruitgang van de bouwkundige staat. Noodzakelijk groot onderhoud en restauratie zullen daarna nog hogere kosten met zich mee zal brengen.

De SGP is van mening dat monumenten een culturele waarde hebben. Ze dragen bij aan de leefomgeving voor de inwoners van Overijssel en aan de aantrekkelijkheid van de provincie voor toerisme. Uitstellen van groot onderhoud aan- of restauratie van monumenten is ongewenst met het oog op de (bouwkundige) kwaliteit.

Om die reden vraagt de SGP van Gedeputeerde Staten om een kwalitatief onderzoek uit te voeren naar de gevolgen van de uitputting van subsidieregelingen op de kwaliteit van Overijsselse monumenten en inzichtelijke te maken wat de financiële consequenties zijn van uitstel van groot onderhoud of renovatie als gevolg van de uitputting van jaarlijkse subsidieregelingen.