18 mei 2017

Uitbreidingsmogelijkheden Rijssen-Holten

 

Burgemeester Hofland (Rijssen-Holten) heeft in 2016 per brief in De Stentor aangegeven dat Rijssen-Holten wil verder groeien, maar dat de provincie de economische ontwikkelingsruimte daarvoor te veel beperkt in de omgevingsvisie.

In de omgevingsvisie worden gemeenten in drie categorieën ingedeeld: stedelijke netwerken, gemeenten met streekfunctie en overige kernen. De provincie heeft Rijssen-Holten in de categorie "overige kernen" geplaatst. Gevolg van die keuze is dat Rijssen-Holten alleen voor de eigen behoefte mag groeien. Het college van b&w in Rijssen-Holten is echter van mening dat de provincie een verkeerde inschatting heeft gemaakt door de gemeente in de categorie "overige kernen" te plaatsen. Een indeling in de categorie "streekfunctie" ligt naar de mening van het college meer voor de hand. Er is dan meer ruimte voor economische groei.  

Op basis hiervan zijn op 22 november 2016 door de Statenleden Gert Harm ten Bolscher (SGP)  en de Jan Westert (ChristenUnie) Statenvragen gesteld. Deze vragen zijn door het College van Gedeputeerde Staten beantwoord.

De antwoordbrief vindt u hier:
Beantwoording Statenvragen over Uitbreidingsmogelijkheden Rijssen-Holten