12 mei 2018

Uitvoering SGP-motie 'Verduurzaming monumentale woning'

 

Binnen de Provincie Overijssel is in de gemeente Staphorst ondersteuning bij de de verduurzaming van monumentale panden mogelijk gemaakt. Dit is gedaan met het behulp van de website 'De Groene Menukaart'.  Deze website is bedoeld voor eigenaren van een historisch pand in de gemeente Staphorst en biedt uitgebreide informatie om historische gebouwen op een verantwoorde manier te verduurzamen.

Dit initiatief is (onder andere ) mogelijk gemaakt naar aanleiding van een aangenomen SGP-motie uit 2015 van de hand van fractievoorzitter Dirk van Dijk. Uit een onderzoek van het ministerie van OCW van dat jaar bleek dat bewoners van monumentale woningen moeite hebben om hun woning te verduurzamen. Onderhoud van het monument vergt veel geld en energetisch verduurzamen van de woning is vanwege de monumentale status moeilijk en kostbaar. Het gevolg is dat maatregelen niet uitgevoerd werden en dergelijke woningen steeds minder courant werden, terwijl nieuwbouwwoningen steeds energiezuiniger worden en een steeds hoger wooncomfort krijgen.

Deze motie was door de SGP-fractie ingediend ter verduurzaming van monumentale woningen. In deze motie werdt aandacht gevraagd voor de positie van bewoners van monumentale woningen. Het voorstel van de SGP is bij de behandeling van de begroting 2016 in de Provinciale Statenvergadering van Overijssel van 12 november 2015 met ruime meerderheid (43 tegen 2) aangenomen.

Het initiatief 'De Groene Menukaart' is een uitvoering van deze aangenomen motie.