20 november 2018

Vragen over moeilijke financiele situatie agrariërs

 

Tijdens de commissievergadering Landbouw & Natuur van 21 november 2018 zal SGP-Statenlid Gert Harm ten Bolscher mondelinge vragen stellen over de financieel moeilijke situatie voor verschillende agrarische ondernemers en de gevolgen die dit heeft. 

Deze week zijn diverse berichten verschenen over het feit dat bij een deel van de agrarische ondernemers het water tot aan de lippen staat door allerlei oorzaken. De financiële zorgen zijn soms groot en een deel van de ondernemers zoekt geen hulp bij de oplossing van de problemen. Hierdoor neemt de druk nog verder toe met als gevolg dat mogelijk suïcidale gedachten kunnen ontstaan. Dat vindt de SGP absoluut ongewenst. 

Ten Bolscher zal de volgende vragen stellen: 

  1. Is deze problematiek bij GS bekend?
  2. Is er een indicatie te geven in hoeverre deze problematiek in Overijssel speelt?
  3. Ziet GS mogelijkheden om hierin iets te betekenen voor de betreffende groep agrariërs en op welk manier?